Budowa Lokalnego Systemu Pomocy Dziecku i Rodzinie w Jaworznie

A ty siej, a nóż coś wyrośnie.
A ty - to, co wyrośnie, zbieraj.
A ty czcij, – co żyje radośnie.
A ty szanuj to, co umiera.

(Jacek Kaczmarski, „Niech…”)

¤ Partnerzy ¤ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Adres i dane kontaktowe

43 – 600 Jaworzno, ul. Północna 9b
tel. (032) 618-18-40, fax. (032) 618-18-41
e-mail: jaworzno@ops.pl
www.jaworzno.ops.pl

Główny cel działalności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej odpowiada za realizację przez System Pomocy Społecznej w Jaworznie, w sposób zgodny z celami określonymi przez Prezydenta Miasta, zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej, jako systemu działań profilaktycznych, rozwojowych, uzupełniających i opiekuńczych, mających na celu zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących się trwale lub przejściowo w trudnej sytuacji, której nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin, a także integracji ze środowiskiem.

Komórki organizacyjne

Sekcja Terenowa Nr 1 - Śródmieście (pracownicy socjalni)
Jaworzno, ul. Północna 9b
tel.(0-32) 618-18-40

Sekcja Terenowa Nr 2 - Podłęże (pracownicy socjalni)
Jaworzno, ul. Piłsudskiego 86
tel. (0-32) 751-26-52

Sekcja Terenowa Nr 3 - Os. Stałe (pracownicy socjalni)
Jaworzno, ul. Łukasiewicza 6
tel. (0-32) 752-58-04

Sekcja Terenowa Nr 4 - Szczakowa (pracownicy socjalni)
Jaworzno, ul. Koszarowa 1
tel. (0-32) 617-73-49

Dział Świadczeń Socjalnych
Jaworzno, ul. Północna 9b
tel. (0-32) 618-18-53 lub tel. (0-32) 618-18-40

Dział Świadczeń Rodzinnych
Jaworzno, ul. Północna 9b
tel. (0-32) 618-17-86 lub 618-17-90

Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej
Jaworzno, ul. Północna 9b
tel. (0-32) 618-18-70,tel. (0-32) 618-18-69 lub tel.(0-32) 618-18-40

Konsultant ds. Organizacji Pozarządowych -32) 618-18-40 i Analiz Społecznych
Jaworzno, ul. Północna 9b
tel. (0-32) 618-18-60 lub tel. (0-32) 618-18-40

Centrum Wolontariatu
Jaworzno, ul. Północna 9b
tel. (0-32) 618-18-60 lub 618-18-40

Zespół ds. Opieki nad Rodziną i Dzieckiem
Jaworzno, ul. Północna 9b
tel. (0-32) 618-18-56, (0-32) 618-18-55 lub tel. (0-32) 618-18-40

Zespół ds. Domów Pomocy Społecznej i Usług Opiekuńczych
Jaworzno, ul. Północna 9b
tel. (0-32) 618-18-67 lub tel. (0-32) 618-18-40

Zespół ds. Reintegracji Społecznej i Zawodowej (konsultanci ds. bezrobocia)
Jaworzno, ul. Północna 9b
tel. (0-32) 618-18-58 lub tel. (0-32) 618-18-40